Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3IKB

Poslání

Myšlenka Junior center excelence informační bezpečnosti© vznikla v reakci na potřebu zajistit kvalitní vzdělávání v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti.

Protože nebylo možné zajistit vznik nového RVP pro tento obor, šli jsme cestou ŠVP pod RVP 18 – 20 – M/01 Informační technologie.

Naší ambicí bylo zajistit:

 • kvalitní vzdělávání v oboru (jednotná osnova vzdělávání),
 • alespoň jednu laboratoř na jedné střední škole v regionu, která bude k dispopzici i školám ostatním,
 • princip spolupráce mezi školami navzájem, které zatím fungují spíše v konkurenčním módu,
 • kompatibilitu škol a další principy - viz Koncepce.

Projekt JCE IB© v ČR podporuje:

 • Asociace krajů, Komise pro vzdělávání (v zápise z jednání ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2019, kde byl projekt představen v prezentačním bloku NÚKIB jejím autorem, Jiřím Sedláčkem),
 • Národní autorita v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti - NÚKIB - viz Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti č. III. na období let 2021 – 2025 viz část Kvalitní systém vzdělávání (strana 16), kód 92.
 • RHK Brno,
 • Network Security Monintoring Cluster,
 • Industry Cluster 4.0,
 • Masarykova univerzita Brno,
 • Národní klastrová asociace.

V některých krajích jsou již určeni kandidáti na JCE IB©. Pro tyto školy se nyní zpracovává studie proveditelnosti.