Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3IKB

Newsletter podmínky

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro společnost Network Security Monitoring Cluster, se sídlem Jundrovská 1035/33 Brno, 624 00 za účelem zasílání pravidelného informačního newsletteru pro zasílání novinek a obchodních sdělení.

Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt má v souladu se z.č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.