Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3IKB

HEALTH CZECH 2

Zástupci zdravotnických zařízení si na cvičení Health Czech vyzkoušeli, jak reagovat na kybernetické útoky.

Ve dnech 13. a 14. prosince 2022 pořádal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v Kongresové hale na brněnském výstavišti druhé netechnické cvičení kybernetické bezpečnosti Health Czech, zaměřené na sektor zdravotnictví. Jeho cílem bylo prověřit rozhodovací procesy, funkčnost krizových plánů a schopnost krizové komunikace zdravotnických zařízení v případě kybernetického útoku. Celkem se zúčastnilo 15 týmů z různých koutů České republiky ze subjektů, které spadají pod regulaci dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Tyto týmy byly složeny z 5 až 6 lidí, mezi kterými byli IT technici, pracovníci vztahů s veřejností, manažeři kybernetické bezpečnosti, lékaři, právníci a lidé mající v daných organizacích na starost bezpečnost a krizové řízení či ochranu osobních údajů. Cvičící měli možnost řešit scénář obsahující různé typy kybernetických incidentů, komplexně diskutovat nad hrozbami v kyberprostoru, zranitelnostmi nemocnic a poslechnout si řadu rad v rámci odborných přednášek. Cvičení také účastníkům umožnilo sdílet zkušenosti ze své praxe i jejich pohled na oblast kybernetické bezpečnosti a to jak se svými protějšky ze zastoupených zařízení, tak i s přítomnými experty na danou problematiku.

Link: zde