Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3IKB

Partneři

 NSMC

Jiří Sedláček je autorem Koncepce©.

Masarykova univerzita v Brně je strategickým partnerem v oblasti vzdělávání.

V rámci MU je vybudováno Národní centrum konpetence pro kyberbezpečnost a Cybersecurity Innovation Hub.

SŠ IPF Čichnova je první školou v ČR, která je kandidátskou školou ucházející se o propůjčení označení JCE IB.

NCA - Národní klastrová asociace - v této organizaci je sdružen NSMC, jehož představitel Jiří Sedláček je autorem Koncepce©. NSMC a NCA sdílejí aktivity nejen v oblasti KB.