Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3IKB

Jak začít budovat JCE IB© v regionu

Pokud máte zájem o to být průkopníkem vzdělávání v oblasti IB/KB v regionu a nejen to, je dobré:

  • získat podporu zřizovatele,
  • nastudovat Koncepci©
    • doporučujeme nejprve projít prezentaci, až následně pročíst materiál Koncepce©,
  • začít JCE IB© budovat v souladu s Koncepcí© a v ní uvedeném harmonogramu.

Autor Koncepce©, Jiří Sedláček poskytuje uchazečům bezplatné konzultace.

Kontakt: Jiří Sedláček, mobil: 602129224, mail: jiri.sedlacek@nsmcluster.com