Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3IKB

NIS2

Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly znění směrnice NIS2

NIS2

Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly znění směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, tzv. směrnice NIS2. Nyní se čeká na její vyhlášení v unijním Úředním věstníku, aby mohla, poté co vejde v platnost, začít běžet transpoziční lhůta pro implementaci do právních řádů jednotlivých členských zemí.

Více informací se dočtete v článku zde: https://lnkd.in/eCZ3nnui